آلبوم عکس

برگزاری رزمایش دفاع از مقر در شرکت سایپا شیشه

برگزاری رزمایش دفاع از مقر در شرکت سایپا شیشه با حضور فرمانده حوزه کارگری شهید بابایی

اضافه کردن دیدگاه جدید