آلبوم عکس

برگزاری رزمایش دفاع از مقر با حضور فرمانده ناحیه مقاومت امام رضا (ع) شهرستان البرز

برگزاری رزمایش دفاع از مقر در شرکتهای شهر صنعتی البرز با حضور فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) شهرستان البرز .

اضافه کردن دیدگاه جدید