آلبوم عکس

برگزاری جلسه شورای فرماندهان حوزه های کارگری

برگزاری جلسه شورای فرماندهان حوزه های کارگری در محل سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین

اضافه کردن دیدگاه جدید