اخبار

کسب عنوان موفق ترین دبیر خانه اشراف در تمامی اقشارسازمان بسیج مستضعفین

کسب عنوان موفق ترین دبیر خانه اشراف در سطح سازمان های قشری سازمان بسیج در پنجمین جشنواره ملی مالک اشتر را به آحاد کارکنان و بسیجیان محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات تبریک عرض می نماییم

اضافه کردن دیدگاه جدید