اخبار

نشست مشترک ارکان بسیج کارگری استان قزوین

جلسه مشترک ارکان بسیج کارگری استان قزوین شامل شورای عالی استانی ، سرمربی و مربیان صالحین و فرماندهان حوزه های بسیج کارگری استان در روز یکشنبه مورخ 94/4/7 در سالن شهید حسن پور سپاه صاحب الامر (عج) برگزار شد . در این جلسه که با حضور سردار طالبی رئیس سازمان بسیج کارگری کشور ، هیات رئیسه سپاه استان قزوین و فرماندهان نواحی درفضایی آکنده از معنویت برگزار گردید

جلسه مشترک ارکان بسیج کارگری استان قزوین شامل شورای عالی استانی ، سرمربی و مربیان صالحین و فرماندهان حوزه های بسیج کارگری استان در روز یکشنبه مورخ 94/4/7 در سالن شهید حسن پور سپاه صاحب الامر ( عج ) برگزار شد . در این جلسه که با حضور سردار طالبی رئیس سازمان بسیج کارگری کشور ، هیات رئیسه سپاه استان قزوین و فرماندهان نواحی درفضایی آکنده از معنویت برگزار گردید مهندس بابایی رئیس شورای عالی بسیج کارگری استان قزوین ضمن اشاره به توانمندی های استان قزوین در صنعت کشور توجه جدی به تفکر بسیجی و استفاده از ظرفیت حلقات صالحین در پایگاه ها را یادآوری کرد و افزود : با تصویب بودجه فرهنگی از سوی اداره کل استان در صدد هستیم به این فعالیت ها در سال 94 در کارخانجات بیشتر توجه نمائیم .

سخنران اصلی مراسم سردار طالبی نیز با اشاره به وظیفه بسیج کارگری در جبهه اقتصادی مقاومتی و جنگ تحمیلی اقتصادی دشمنان گفت : امروز مهمترین ماموریت نخبگان ، متفکران و ارکان بسیج کارگری استان ها تعریف نقشه ی راهی برای دفاع جانانه در عرصه ی جنگ تحمیلی اقتصادی است که هر استان بداند چگونه و کجا دفاع کند . ایشان با بیان فرمایشی از مقام معظم رهبری در دفاع از تیم مذاکره کننده افزود جامعه کارگری در تبعیت از معظم له مدافع مذاکره کنندگان و رزمندگان جبهه سیاسی کشور است اما مطالبه ای اساسی دارد و آن توافقی خوب و به نفع مصالح کشور همراه با عبور از تحریم هاست.

اضافه کردن دیدگاه جدید