اخبار

محکومیت اهانت به پیامبر مهربانی‌ها توسط سازمان بسیج کارگری کشور

سازمان بسیج کارگری کشور هتک حرمت به آخرین پیامبر اسلام (ص) توسط نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» را محکوم و انجام این عمل قبیح را باعث محبوبیت بیشتر آن حضرت بیان کرد.

سازمان بسیج کارگری کشور با اعلام بیزاری از عمل قبیح و مجدد نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» در بی‌حرمتی به حضرت محمد(ص) را محکوم و انجام آن را باعث محبوبیت بیشتر آن حضرت در جهان می‌داند.

دشمنان قسم خورده اسلام با هیچ ترفندی نمی‌توانند چراغ هدایت و پر فروغ اسلام را خاموش و پیوندهای ناگسستنی بین مسلمانان را سست کنند و اجازه ندارند به بهانه آزادی بیان به مقدسات دینی توهین و با برچسب زدن به اسلام به نیات شوم خود برسند.

سازمان بسیج کارگری کشور نیز پیوستن خود را به عشاق محمد(ص) اعلام می‌دارد.

اضافه کردن دیدگاه جدید