اخبار

سرهنگ مهدوی منش:

راه خروج از مشکلات تکیه بر توان داخلی خودمان است

سرهنگ مهدوی منش در جلسه هیئت اندیشه ورز که درشرکت شیشه قزوین برگزار شد راه خروج از مشکلات را تکیه زدن برتوان داخلی خودمان دانست.
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین با مشارکت روسای تشکل های کارگری و کارفرمایی در شرکت شیشه قزوین در تاریخ 99/10/30 برگزار شد؛ در این جلسه سرهنگ مهدوی منش ضمن خیر مقدم به مدعوین ومیهمانان شرکت کننده در این جلسه گفت:راه خروج از مشکلات درکارخانجات و واحد های تولیدی تکیه بر توان داخلی است.مهدوی منش با بیان اینکه اکنون دشمن با تمام توان خود برای جنگ اقتصادی با ما آماده شده است،افزود:کارگران افسران این جنگ تمام عیار اقتصادی هستند.ایشان اظهار داشتند:در شرایط اقتصادی امروز کشورهمه باید تلاش کنیم تا مشکلات و موانع از سر راه تولید برداشته شوند.وی ضمن تبیین برنامه های تخصصی بسیج گارگران و کارخانجات (طرح شهید برونسی وطرح شهید کریمی) وارائه راهکارهای برون رفت از مشکلات شرکتها توسط این برنامه ها تاکید کردند.واعلام نمودند بسیج کارگری تمام قد آماده همکاری با سازمانها ونهادهای مرتبط با جامعه کارگری و کار فرمائی برای بررسی مشکلات و موانع شرکتها وارائه راهکار می باشد.در پایان این مراسم از برگزیدگان جشنواره مسابقه کتاب خوانی تجلیل به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید