اخبار

دیدار مسئول بسیج کارگری استان قزوین با مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور

دیدار مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین با مسئول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشورصورت گرفت.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین دیدار مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین با مسئول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در راستای ارتقا سطح تعاملات سازمانی صورت گرفت.در این دیدار جناب آقای مهدوی منش ارتقا درجه سردار علی حسین رعیتی فرد مسئول سازمان را با اهداء لوح تبریک گفتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید