اخبار

در هفته عفاف و حجاب برگزار شد

در هفته عفاف و حجاب تجلیل از بانوان در شرکتهای شهر صنعتی البرز انجام شد.

برنامه تجلیل از بانوان منتخب قشر کارگری در هفته عفاف و حجاب در شرکت های شهر صنعتی البرز برگزار گردید.
به گزارش خبر نگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه استان قزوین برنامه تجلیل از بانوان منتخب قشر کارگری که به همت بسیج کارگری،اداره کار و شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل شد برگزار و تجلیل به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید