اخبار

برگزاری پیش دوره پیشگیری از اعتیاد و تربیت مربی

برگزاری پیش دوره پیشگیری از اعتیاد و تربیت مربی

برگزاری پیش دوره پیشگیری از اعتیاد و تربیت مربی در شرکت شهرک های صنعتی کاسپین
برگزاری پیش دوره پیشگیری از اعتیاد و تربیت مربی در شرکت شهرک های صنعتی کاسپین با همکاری معاونت اجتماعی سپاه صاحب الأمر(عج) و همچنین اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی.در این دوره جمعی از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج کارگری استان حضور داشتند تا پس از فراگیری مطالب در جهت کاهش آمار اعتیاد در شرکت ها و کارخانجات استان تلاش هرچه بیشتری داشته باشند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید