اخبار

برگزاری جلسه شورای فرماندهان حوزه ها و کارگروه توسعه بسیج هیئت اندیشه ورز

برگزاری جلسه شورای فرماندهان حوزه ها و کارگروه توسعه بسیج هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین

جلسه شورای فرماندهان حوزه ها و کارگروه توسعه بسیج هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین برگزار گردید
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین؛ جلسه شورای فرماندهان حوزه ها و کارگروه توسعه بسیج هیئت اندیشه ورز با حضور سرمربی حلقات صالحین بسیج کارگری در محل این سازمان برگزار گردید.در این جلسه جناب سرهنگ مهدوی منش مسئول سازمان، در ابتدا به جمع بندی کلی برنامه های سال گذشته و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف این سازمان و حوزه ها پرداختند.سپس به تبیین و روشن سازی برنامه های سال 1401 پرداختند و از فر ماندهان حوزه ها درخواست کردند تا تمامی توان خود را در راستای عملکرد هرچه بهتر این سازمان به کار بگیرند.پایان جلسه نیز با ضیافت افطاری همراه بود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید