اخبار

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شرکت سپهرالکتریک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بسیج کار گری استان برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگری شهرستان البرزبا رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شرکت سپهرالکتریک برگزار شد.در این جلسه در خصوص رفع موانع تولید برخی از واحدهای صنعتی و راهکارهای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا بحث و تبادل نظر گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید