1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین؛ رزمایش جهادگران فاطمی با حضور سردار نقدی مسئول سازمان بسیج سازندگی کل کشور و همچنین...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین؛ مسابقات قرآنی کارگران بسیجی به مناسبت هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری در حسینیه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین مراسم روز قشر بسیج کارگری با حضور فرمانده سپاه صاحب الأمر (عج) استان قزوین و جمعی از...