12 خرداد 1400 - 10:57
طرح لبیک انجام شد
طرح لبیک(مشارکت حداکثری در انتخابات 1400)در شرکت آلومتک و آلومراد برگزارشد
07 دى 1399 - 12:09
بازدید مسئول بسیج کارگری از شرکت نفیس نخ وتقدیر و تشکر و اهدا لوح تقدیر از این واحد تولیدی در استان صورت گرفت.
07 دى 1399 - 10:52
دیداروخسته نباشید مسئول سازمان بسیج کارگری قزوین از شرکت تاژ واقع در شهرک صنعتی لیا
16 آذر 1399 - 01:18
بازدید مسئول سازمان بسیج کارگری استان قزوین از شرکت تولیدی پرنیا در راستا طرح شهید کریمی
27 آبان 1399 - 01:35
برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شرکت سپهرالکتریک برگزار شد.
22 آبان 1399 - 10:50
دیداراز واحد تولیدی شرکت البرز دارو واقع در شهر صنعتی البرز
22 آبان 1399 - 10:46
دیداراز واحد تولیدی شرکت پلی اوره تان واقع در شهر صنعتی البرز

صفحات