12 آبان 1394 - 12:47
جلسه شورای عالی قشر بسیج کارگری استان قزوین صبح روز یکشنبه مورخ 94/08/10 با حضور اعضای شورای قشر با محوریت بررسی کم و کیف پیشرفت برنامه های قشر ، تقویت کارگروه های تخصصی در سالن جلسات اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید.
12 آبان 1394 - 12:42
شورای بسیج قشر شهرستان البرز در روز چهارشنبه مورخ 94/8/6در سالن جلسات لوازم خانگی پارس با حضور فرمانده سپاه ناحیه البرز ، مسئول سازمان بسیج کارگری استان ، فرماندهان حوزه های بسیج کارگری و تعدادی از مسئولین ادارات مرتبط شهرستان برگزار شد .
07 آبان 1394 - 04:31
بهنام علی اکبری : دو قشر کارگر و کشاورز از ارکان اصلی کشور می باشند و اینها هستند که با کوشش خود مسیر تحول کشور را هموار می کنند .
30 مهر 1394 - 02:49
ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 94 حوزه بسیج کارگری شهید تندگویان شهرستان آبیک
27 مهر 1394 - 03:50
ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 94 حوزه بسیج کارگری شهید حسنپور شهرستان البرز
27 مهر 1394 - 03:13
ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 94 حوزه بسیج کارگری شهید بابایی شهرستان البرز
22 مهر 1394 - 02:26
ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 94 حوزه بسیج کارگری مرکز استان قزوین
21 مهر 1394 - 09:17
ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های 6 ماهه اول سال 94 حوزه بسیج کارگری شهرستان بوئین زهرا

صفحات