08 آذر 1394 - 03:51
در آستانه اربعین حسینی
بار دیگر عطر شهید در کوچه و خیابان های شهر قزوین پراکنده شد .صبح امروز یکشنبه 94/9/8 مردم انقلابی استان در استقبالی گرم و پرشور از پیکر شهیدی دیگر میثاق نامه خود با شهدا را امضاء کردند.
01 آذر 1394 - 03:48
کارگاه آموزش سرگروه ها و مربیان صالحین بسیج کارگری استان قزوین
01 آذر 1394 - 03:39
کارگاه آموزش سرگروه ها و مربیان صالحین بسیج کارگری استان قزوین
28 آبان 1394 - 12:06
کارگاه آموزش سرگروه ها و مربیان صالحین بسیج کارگری استان قزوین
28 آبان 1394 - 11:56
کارگاه آموزش سرگروه ها و مربیان صالحین بسیج کارگری استان قزوین
28 آبان 1394 - 11:42
کارگاه آموزش سرگروه ها و مربیان صالحین بسیج کارگری استان قزوین
28 آبان 1394 - 11:22
کارگاه آموزش سرگروه ها و مربیان صالحین بسیج کارگری استان قزوین

صفحات