جلسه شورای فرماندهان حوزه های کارگری برگزار شد
شورای فرماندهان حوزه های کارگری

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین جلسه شورای فرماندهان حوزه های کارگری در محل سازمان برگزار شد که جناب سرهنگ مهدوی منش مسئول سازمان جلسه را با چهار محوریت که عبارتند از: 1- برگزاری دوره توانمند سازی فرماندهان و سرگروه ها 2- برگزاری کارگاه های سواد رسانه 3- تبیین طرح نشان اقتصاد مقاومتی 4- عقب ماندگی برنامه های سه ماهه اول و رسیدگی به برنامه های سه ماهه دوم پیش برد.
جناب سرهنگ مهدوی منش با بیان هر یک از این محوریت ها بصورت جداگانه سعی در بهبود هر چه بیشتر عملکرد این سازمان و همچنین رده های زیر مجموعه داشتند.