28 دسامبر 2020 - 12:53
فراخوان عضو گیری گروههای جهادی صنعت آب و برق کشور و از همه علاقمندان به عرصه جهاد و محرومیت زدایی بر اساس منویات مقام معظم رهبری دعوت به همکاری می نماید.عرصه های فعالیتی :فرهنگی ،اردویی،عمرانی و...