آلبوم عکس

حضور کارگروه رفع موانع تولید در کارخانجات

حضور کارگروه رفع موانع تولید (جناب سرهنگ مهدوی منش مسئول سازمان بسیج کارگری ، جناب سرهنگ عباسی مسئول سازمان بسیج مهندسین و آقای قلی پور مسئول سازمان بسیج حقوق دانان) در کارخانه های واقع در حوزه شهید تندگویان از جمله کارخانه قند قزوین،شرکت سبحان پیشگام و شهرک صنعتی کاسپین 2 .

اضافه کردن دیدگاه جدید