آلبوم عکس

جلسه روشگری و بصیرتی در شرکت پالایش نفت حوزه کارگری شهید رجایی بوئین زهرا با سخنرانی فرمانده ناحیه جناب سرهنگ مهرعلیا

اضافه کردن دیدگاه جدید