آلبوم عکس

برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل توسط بسیج کارگری سپاه ناحیه البرز(استان قزوین)

رزمایش پدافند غیرعامل توسط بسیج کارگری سپاه ناحیه البرز در شرکت نیرو محرکه برگزار گردید.این رزمایش جهت آمادگی زمان حضور کلیه مراکز خدمات رسان در محل حادثه برگزار گردید .در این رزمایش مدیر ستاد بحران استان قزوین نیز حضور داشت.در پایان جلسه جمع بندی ، بررسی و جمع بندی رزمایش در شرکت نیرو محرکه برگزار گردید.در این جلسه تقی پور مسول بسیج کارگری سپاه ناحیه البرز ضمن بیان فلسفه برگزاری رزمایش و نتایج بدست آماده از حضور کلیه مسئولین محترم و مجموعه مدیریت شرکت نیرومحرکه تشکر نمود.در ادامه فرمانده سپاه ناحیه البرز و مدیر ستاد بحران استان قزوین و جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ضمن جمع بندی جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.در این جلسه رییس اداره کار شهرستان و برخی از مسولین شهرستانی نیز حضور داشتند.

اضافه کردن دیدگاه جدید