آلبوم عکس

برگزاری جلسه شورای فرماندهان حوزه های کارگری در شرکت ایران زاک

برگزاری جلسه شورای فرماندهان حوزه های بسیج کارگری در شکرت ایران زاک با حضور رییس اداره تعاون شهرستان البرز و همچنین مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین ؛ همچنین فرماندهان پایگاه های حوزه شهید چمران نیز در این جلسه حضور پیدا کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید