اخبار

همایش عفاف و حجاب

همایش عفاف و حجاب با حضور برادران و خواهران واحدهای تولیدی استان قزوین برگزارشد

همایش عفاف و حجاب با حضور برادران و خواهران واحدهای تولیدی روز دوشنبه 24تیرماه در سالن جلسات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین برگزار گردید
همایش عفاف و حجاب با حضور برادران و خواهران واحدهای تولیدی با محوریت موضوع نقش عفاف و حجاب درارتقاء بهره وری وفرهنگ کار، تحکیم بنیان خانواده و مسئولیت کارگران درارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب روزدوشنبه مورخه24تیر98 درسالن جلسات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید.حاج آقا قدس از اساتید دانشگاه استان در این همایش بر ترویج و فرهنگ سازی در زمینه عفاف و حجاب در جامعه کارگری تاکید کرد.قدس به عفاف و حجاب از دیدگاه قرآن اشاره کرد و افزود قرآن به وسیله حجاب به زن ارزش داد و حجاب برای زنان ازضروریات دین می باشد.مدرس دانشگاه افزود ترویج عفاف و حجاب مانع از افزایش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه کارگری و حفظ حریم و ارزشهای زنان و تحکیم خانواده می شود.ایشان ادامه داد کار فرهنگی در جامعه کارگری وظیفه همه تشکل ها و ادارات مرتبط می باشد و کار یک نفر و یک دستگاه نیست و باید دغدغه همگانی باشد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید