اخبار

هفته بسیج گرامی باد

بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان ها (رهبر انقلاب)
به گزارش خبر نگاری سازمان بسیج کارگری استان قزوین هفته بسیج، بزرگ داشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. گمان غلطی است اگر بسیج را حاصل جنگ تحمیلی یا انقلاب اسلامی بدانیم. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده است. هوشمندی حضرت امام خمینی رحمه الله و عدالت خواهی میلیون ها انسان باایمان، تنها، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید