اخبار

بازرسی از نواحی بسیج کارگری استان انجام شد

نظارت و بازرسی تخصصی کارشناسان بسیج کارگری استان قزوین از بسیج کارگری حوزه شهید حسنپورشهرستان البرز

کارشناسان بسیج کارگری استان به همراه علی اکبری مسئول تیم بازرسی باهدف نهادینه کردن نظام جامع کنترل،با محوریت ارزیابی میزان کم وکیف عملکرد برنامه های سال97وسه ماهه اول 98 وبررسی ویژه مشکلات وموانع جذب واحدهای تولیدی وتحقق ماموریتها واحصاء موانع پیشرفت از حوزه های بسیج کارگری استان از روزدوشنبه 98/04/24 به 10روز بازرسی به عمل می آورند.این هیئت در دومین مرحله از بازرسی های شهرستانی(سه شنبه 98/04/25)،از حوزه بسیج کارگری شهیدحسنپورشهرستان البرزناحیه امام رضا(ع)بازدید کردند.
در این بازرسی کارشناسان نسبت به تهیه محاسن و معایب و نواقص کلی پرداخته و راهکارهای مناسبی را جهت پیشگیری از انحراف و عقب ماندگی برنامه ها ارائه نمودند.بازرسی از این حوزه با محوریت ارزیابی عملکرد و پالایش فرماندهان و مصوبات بازرسی عمومی سردار شاهرخی در خصوص ایجاد پایگاه و رفع عقب ماندگی جذب بسیج ،توسعه پایگاهها،احیای فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر در واحدهای تولیدی و جلسات اخوت 4 قطب صنعت ادامه یافت ودر ادامه برنامه بازرسی؛علی اکبری رئیس سازمان بسیج کارگری از ادارات مرتبط با جامعه کارگری ، ریاست اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان البرزدیدار نمودند و درباره مسائل اقتصادی درواحدهای تولیدی و مشکلات فرهنگی در زمینه های آموزش کارگران واهمیت شوراها و مجامع راهبردی واستفاده از محصولات ایرانی،برنامه جهاد همبستگی،شیفت ایثار،تسهیل گری در رفع موانع تولید،خروج2واحد صنعتی از رکود و طرح ایران یار بحث و تبادل نظر کردند.علی اکبری ضمن اهمیت برنامه سال98وحلقات صالحین ومیزان پیشرفت برنامه ها وبرنامه پنج ساله ششم نکاتی را اشاره کردند و بعد از آن برنامه نظارت و بازرسی توسط تیم نظارتی انجام شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید