اخبار

نظارت تخصصی از حوزه های بسیج کارگری شهرستان البرز - قزوین

ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های سال 97 و سه ماهه اول سال 98 حوزه بسیج کارگری شهرستان البرز

ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های سال 97 و سه ماهه اول سال 98 حوزه بسیج کارگری شهرستان البرز

کارشناسان بسیج کارگری استان به همراه مسئول تیم بازرسی بهنام علی اکبری باهدف نهادینه کردن نظام جامع کنترل ، با محوریت ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های سال 97 و سه ماهه اول سال 98 حوزه بسیج کارگری شهرستان البرز و بررسی ویژه مشکلات و موانع جذب و راه های برون رفت از این وضعیت و شناسایی واحدهای مشکل دار و برنامه ریزی برای رفع موانع تولید آن ها به مدت 3 روز بازرسی تخصصی و ارزیابی میدانی بعمل آوردند.

در این بازرسی کارشناسان نسبت به تهیه محاسن و معایب و نواقص کلی پرداخته و راهکارهای مناسبی را جهت پیشگیری از انحراف و عقب ماندگی برنامه ها ارائه نمودند. در خلال برنامه بازرسی ، جلسه ای با حضور شورای حوزه ها و فرماندهان پایگاه های واحدهای تولیدی تابعه با محوریت دستاوردها و اثرات حلقات صالحین و جشنواره صالحین ، طرح ایران یار در واحدهای تولیدی برگزار گردید.

در این جلسه حاضرین ضمن بیان نظرات خود، کاهش بی اعتنایی نسبت به برپایی نماز، نگاه مثبت مدیران به بسیج ، افزایش وجدان کاری ، کاهش ضایعات ، افزایش بهره وری ، صرفه جویی ، آرامش و امنیت محیط کار و بالا بردن احساس مسئولیت را گوشه ای از دستاوردهای برگزاری حلقات صالحین و نشست های بصیرتی در محیط کار عنوان کردند .

در ادامه رئیس سازمان بسیج کارگری نیزضمن بیان مطالبی درخصوص حلقات صالحین استفاده از ظرفیت تشکلها و پیشکسوتان جامعه کارگری در جهت تحقق فرهنگ اسلامی ، ارتقای دانش فنی ، شیفت ایثار و رونق تولید را امری اساسی و کلیدی برشمرد.

بعد از پایان برنامه نظارت تخصصی ، علی اکبری رئیس سازمان بسیج کارگری در جلسه ای با فرمانده سپاه شهرستان البرز جناب سرهنگ محمد اسماعیل طاهرخانی علاوه بر تشریح مسائل مربوط به قشر کارگری به مسائلی همچون علل کاهش موفقیت در جذب نیروی بسیجی و راهکارهای اصلاحی این وضعیت پرداختند.

در این جلسه طاهرخانی نیز ضمن ارائه راهکارهای جامع و کاربردی در خصوص حل آسیب های موجود قشر، برگزاری کمیسیون های کاربردی قشر کارگری را یکی از مهمترین راه های متوقف کردن اهداف دشمنان دانست .

در پایان جلسه علی اکبری از حمایت فرماندهی محترم سپاه شهرستان در خصوص پیگیری حقوق کارگران در مقابله با بی مهری بعضی از مجموعه ها قدردانی نمودند.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید