اخبار

نشست نخبگان جامعه کارگری

نشست صمیمی با نخبگان جامعه کارگری بسیج استان قزوین

نشست صمیمی با نخبگان عرصه تولید در روز شنبه مورخه 96/9/25 دردفتربسیج کارگری استان برگزار گردید.

این نشست با هدف شبکه سازی نخبگان صنعت استان و تقویت کمیته مشورتی از نخبگان برای تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت سال 97 برگزار گردید.دراین جلسه سرگرد علی اکبری ریاست سازمان بسیج کارگری استان توجه به قابلیت های بالقوه نخبگان و تبدیل آن به موارد بالفعل را از وظایف همه دستگاه ها و مسئولین برشمرد و اظهار داشت با توجه به مشکلات زیاد تولید و صنعت یکی از راههای اساسی حل این مشکلات ورود بیشتر همه دستگاه ها به حمایت از طرح های نخبگان عنوان نمود.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید