اخبار

درسالروز شهادت شهید برونسی انجام شد

غبارروبی مزار شهداء در سالروز شهادت شهید برونسی انجام شد

همزمان با آغاز هفته بسیج کارگری 1400 و سالروز شهادت شهید برونسی؛ غبار روبی مزارشهدا در استان قزوین انجام شد.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین؛همزمان با آغازهفته بسیج کارگری 1400 و سالروز شهادت شهید برونسی؛ غبار روبی مزارشهدا دراستان قزوین انجام شد؛ همچنین در این مراسم از خانواده های محترم شهداء تجلیل به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید