اخبار

توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار بسیج کارگری استان بازدید تیم پیگیری رفع موانع تولید با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان قزوین و مسئول بسیج کارگری شهرستان البرز از واحدهای تولیدی گاز کنترل پارس واقع در شهر صنعتی البرز به عمل آمد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید