اخبار

درهفته بسیج کارگری انجام شد

تجلیل و تقدیر از کارگران و نخبگان در هفته بسیج کارگری انجام شد

همزمان با آغاز هفته بسیج کارگری و روز جهانی کارگر مراسم تجلیل و تقدیر از کارگران و نخبگان واحد های تولیدی در این هفته در سال1400برگزار گردید.
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قزوین؛همزمان با آغازهفته بسیج کارگری و روز جهانی کارگر مراسم تجلیل و تقدیرازکارگران و نخبگان واحد های تولیدی مورخه 1400/02/13برگزار گردید.و در پایان با حضوردر مزارشهداء غبار روبی از مزار شهداءانجام شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید