اخبار

بازدید ازحلقات صالحین در واحدهای صنعتی و تولیدی بسیج کارگری استان قزوین

بازدیداز حلقات صالحین در واحدهای صنعتی و تولیدی بسیج کارگری انجام شد

بازدیداز حلقات صالحین در واحدهای صنعتی و تولیدی بسیج کارگری دردوشرکت سایپا شیشه،آلوپن، به همراه تیم تخصصی بسیج کارگری و کارشناسان و بازرسان معاونت تعلیم و تربیت استان در روز چهار شنبه 22خرداد98انجام شد
حجت الاسلام میرزایی ضمن بازدیدازحلقه صالحین شرکت سایپا شیشه،آلوپن حوزه کارگری شهید بابایی شهرستان امام رضا(ع)شهر صنعتی البرز درخصوص اهمیت حلقات صالحین بسیج کارگری؛حلقه های صالحین یکی ازعوامل اصلی ایجاد همدلی ورفاقت میان آحاد ملت خصوصا محیط کارخانجات است میرزایی گفت همواره باید بر حفظ انسجام حلقات صالحین نگاه و توجه ویژه داشت تا ازآسیب های جنگ نرم مصون بمانیم.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید