اخبار

1

اهدا لوح تقدیر در استان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان مسئول بسیج کارگری شهرستان قزوین با حضور در کارخانجات شیشه قزوین از مدیرعامل این شرکت به جهت همراهی و مجاهدت در اجرای رزمایش کمک مومنانه دست یاریگر با اهدا لوح تقدیر با امضا مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور قدردانی نمود‌.

اضافه کردن دیدگاه جدید