اخبار

آئین بزرگداشت مقام کار و کارگر و روز بسیج کارگری شهرستان تاکستان

در این مراسم موسوی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان برگزاری این مراسم را نمودی از تعامل ، همکاری و همدلی و همزبانی همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی دانست و گفت : « در این مراسم از 130 کارگر نمونه و بسیجی شهرستان تقدیر بعمل خواهد آمد که بیشترین تعامل و همراهی با کارفرمایان و تشکلات و ازجمله بسیج کارگری را داشته اند » . مهندس رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی که سخنران اصلی این مراسم بود نیز درادامه با اشاره به آیات و روایات مرتبط با کار و کارگر از کارگران خواست تا ضمن رعایت دلسوزی بعنوان ارکان تولید کارخانجات در حفظ سرمایه کارخانجات بکوشند و از کارفرمایان نیز درخواست کرد که نسبت به رعایت حقوق کارگران و پرداخت دستمزد های آنها عادلانه و بموقع رفتار نمایند .

آئین بزرگداشت مقام کار و کارگر و روز بسیج کارگری در روز شنبه مورخ 5/2/94 در سالن اجتماعات شرکت ریز موج سسیستم میدیسک با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد .

در این مراسم موسوی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان برگزاری این مراسم را نمودی از تعامل ، همکاری و همدلی و همزبانی همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی دانست و گفت : « در این مراسم از 130 کارگر نمونه و بسیجی شهرستان تقدیر بعمل خواهد آمد که بیشترین تعامل و همراهی با کارفرمایان و تشکلات و ازجمله بسیج کارگری را داشته اند » . مهندس رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی که سخنران اصلی این مراسم بود نیز درادامه با اشاره به آیات و روایات مرتبط با کار و کارگر از کارگران خواست تا ضمن رعایت دلسوزی بعنوان ارکان تولید کارخانجات در حفظ سرمایه کارخانجات بکوشند و از کارفرمایان نیز درخواست کرد که نسبت به رعایت حقوق کارگران و پرداخت دستمزد های آنها عادلانه و بموقع رفتار نمایند .

دکتر حیدری فرماندار تاکستان نیز در ادامه با بیان شرایط خاص اشتغال در کشور ، استان و شهرستان تاکستان از همه سرمایه گذاران جهت افتتاح کارخانه در این شهرستان دعوت بعمل آورد  و سلیقه مخاطب و مشتری امروز را بسیار فنی و حرفه ای دانست و گفت : « اگر میخواهیم در بازار رقابت با کالا های خارجی حرفی برای گفتن داشته باشیم بایستی کیفیت محصولات را بی حد و حصر افزایش دهیم » .

در پایان نیز از کارگران نمونه کارخانجات شهرستان تاکستان تقدیر بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید