قالب های متن

PHP code

 • استفاده از کد PHP سفارشی

  کد PHP سفارشی، میتواند در بخشهایی از محتوای سایت، همچون پست ها و بلوکها مورد استفاده واقع شود. با وجود آنکه استفاده از کدهای PHP در یک پست یا بلوک میتواند قدرت و انعطاف فراوانی برای کاربران مورد اعتماد با تجربه PHP کافی فراهم بیاورد، در عین حال میتواند در صورت استفاده نادرست حفره امنیتی خطرناکی پدید بیاورد. حتی یک اشتباه کوچک در هنگام پست نمودن کد PHP میتواند تصادفاً عملکرد کل سایت را مختل نماید.

  اگر شما با PHP , SQL یا دروپال آشنایی ندارید، از بکار بردن کد های PHP در پست ها پرهیز کنید.این کد ها میتوانند بانک اطلاعاتی شما را تخریب کنند، وب سایت شما را غیر قابل استفاده کنند، و یا امنیت وب سایت شما را با مخاطرات جدی روبرو کنند.

  توجه:

  • بخاطر داشته باشید قبل از نگهداری، هر خط را دوبار برای اطمینان از صحت syntax و خطاهای منطقی بررسی کنید.
  • Statements must be correctly terminated with semicolons.
  • Global variables used within your PHP code retain their values after your script executes.
  • register_globals is turned off. If you need to use forms, understand and use the functions in the Drupal Form API.
  • Use a print or return statement in your code to output content.
  • برنامه پی‌اچی‌پی خود را پیش از انتشار بر روی یک سایت رسمی با استفاده از یک اسکریپت آزمایشی جدا و پایگاه داده نمونه توسعه دهید و بیازمایید.
  • Consider including your custom PHP code within a site-specific module or template.php file rather than embedding it directly into a post or block.
  • Be aware that the ability to embed PHP code within content is provided by the PHP Filter module. If this module is disabled or deleted, then blocks and posts with embedded PHP may display, rather than execute, the PHP code.

  A basic example: Creating a "Welcome" block that greets visitors with a simple message.

  • Add a custom block to your site, named "Welcome" . With its text format set to "PHP code" (or another format supporting PHP input), add the following in the Block body:

   print t('Welcome visitor! Thank you for visiting.');
  • To display the name of a registered user, use this instead:

   global $user;if ($user->uid) {print t('Welcome @name! Thank you for visiting.', array('@name' => format_username($user)));}else {print t('Welcome visitor! Thank you for visiting.');}

  Drupal.org offers some example PHP snippets, or you can create your own with some PHP experience and knowledge of the Drupal system.

Plain text

 • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
 • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
 • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک شناسایی می شود. جداسازی خطوط با <br /> انجام می شود و جدا سازی پاراگراف ها با <p> انجام می گردد. پایان پاراگراف به صورت اتوماتیک انجام می شود. در صورتی که پاراگراف ها به صورت اتوماتیک شناخته نشدند, می توانید به صورت دستی آن ها را جدا کنید.