1
2
3
این هیئت درچهارمین مرحله از بازرسی های شهرستانی از حوزه بسیج کارگری صاحب الامر(عج) ناحیه امام علی(ع)شهرستان تاکستان بازدید کردند.در این بازرسی...

ارزیابی میزان کم و کیف عملکرد برنامه های سال 97 و سه ماهه اول سال 98 حوزه بسیج کارگری شهرستان البرز

کارشناسان بسیج کارگری استان به همراه...

حجت الاسلام میرزایی ضمن بازدیدازحلقه صالحین شرکت سایپا شیشه،آلوپن حوزه کارگری شهید بابایی شهرستان امام رضا(ع)شهر صنعتی البرز درخصوص اهمیت حلقات...