02 جون 2021 - 10:57
طرح لبیک انجام شد
طرح لبیک(مشارکت حداکثری در انتخابات 1400)در شرکت آلومتک و آلومراد برگزارشد
27 دسامبر 2020 - 12:09
بازدید مسئول بسیج کارگری از شرکت نفیس نخ وتقدیر و تشکر و اهدا لوح تقدیر از این واحد تولیدی در استان صورت گرفت.
27 دسامبر 2020 - 10:52
دیداروخسته نباشید مسئول سازمان بسیج کارگری قزوین از شرکت تاژ واقع در شهرک صنعتی لیا
06 دسامبر 2020 - 01:18
بازدید مسئول سازمان بسیج کارگری استان قزوین از شرکت تولیدی پرنیا در راستا طرح شهید کریمی
17 نومبر 2020 - 01:35
برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شرکت سپهرالکتریک برگزار شد.
12 نومبر 2020 - 10:50
دیداراز واحد تولیدی شرکت البرز دارو واقع در شهر صنعتی البرز
12 نومبر 2020 - 10:46
دیداراز واحد تولیدی شرکت پلی اوره تان واقع در شهر صنعتی البرز
12 نومبر 2020 - 10:34
1

صفحات