18 می 2021 - 09:30
درهفته بسیج کارگری انجام شد
همزمان با آغاز هفته بسیج کارگری و روز جهانی کارگر مراسم تجلیل و تقدیر از کارگران و نخبگان واحد های تولیدی در این هفته در سال1400برگزار گردید.
29 آپریل 2021 - 06:26
در هفته بسیج کارگری۱۴۰۰انجام شد
مراسم تقدیم شاخه گل به کارگران واحدهای تولیدی در هفته بسیج کارگری در شرکتهای تک پرس میرزایی و نیرو تهویه در شهر صنعتی البرز برگزار شد.