09 ارديبهشت 1400 - 06:26
در هفته بسیج کارگری۱۴۰۰انجام شد
مراسم تقدیم شاخه گل به کارگران واحدهای تولیدی در هفته بسیج کارگری در شرکتهای تک پرس میرزایی و نیرو تهویه در شهر صنعتی البرز برگزار شد.