1
2
3
یادواره شهدای کارگری شهرستان البرز(قزوین) در الوند توسط بسیج کارگری شهرستان البرز برگزار گردید. وزیر اسبق نفت در این مراسم گفت: غرب در دوران هشت ساله...
این جلسه جهت تعامل و ارتباط بیشتر سپاه و صاحبان و مدیران صنایع در سپاه ناحیه البرز(قزوین) برگزار گردید.در این جلسه که به همت بسیج کارگری شهرستان...
این هیئت درچهارمین مرحله از بازرسی های شهرستانی از حوزه بسیج کارگری صاحب الامر(عج) ناحیه امام علی(ع)شهرستان تاکستان بازدید کردند.در این بازرسی...