1
2
3

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

22 بهمن سی و هشتمین سالگرد دلاوری های مردم حق طلب و آزاده ایران...

مجمع بسیج کارگری استان قزوین و جشنواره تخصصی صالحین با حضور مدیران کارخانجات استان و منتخبین جشنواره تخصصی صالحین در تاریخ 95/11/11 در سالن شهید...

کارگاه آموزشی سرگروه های حلقات صالحین بسیج کارگری با حضور پرشور سرگروه ها از مورخه 95/10/1 به مدت دو روز در سالن همایش شهید حسن پور برگزار گردید...