1
2
3

وصیتنامه سردار شهید عبدالحسین برونسی

بسم رب الشهدا و الصدیقین
درود همه شهدا و درود همه خانواده شهدا و درود همه انسانهای محروم در...

وی افزود: در استان قزوین شهدای بزرگ و والا‌مقامی همچون شهید بابایی، شهید رجایی، شهید حسن‌پور و شهید بمانی وجود دارند که شهید بمانی شهید نمونه...

با وجودی که هنوز چند روزی بیشتر از هفته کارگر و بزرگداشت روز کارگر نگذشته بود حادثه‌ای دردناک قلب ملت بزرگوار ایران و خانواده بزرگ کارگری را به...

مراسم کنگره 14000هزار شهید کارگر و یادواره 300شهید کارگر استان قزوین