1
2
3

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری ، بهنام علی اکبری مسئول سازمان بسیج کارگری استان قزوین ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت : هفته کارگر...

دراین جلسه ابتدا بهنام علی اکبری دبیر هیئت ضمن گزارشی از اهم مصوبات هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری استان،گزارشی ازعملکرد کارگروه جذب و موانع تولید...

کنگره ملی 14هزار شهید جامعه کارگری در محل شرکت ساپکو ایران خودرو و با حضور جمعی از خانواده های شهدای شاخص جامعه کارگری برگزار شد.

سردار...